Brigita Bandzevičiūtė

Brigita Bandzevičiūtė

2013 metais įstojo į Lietuvos sveikatos mokkslų universitetą veterinarijos akademiją ir 2019 metais įgijo veterinarijos gydytojo magistro laipsnį.
Nuo 2018 metų atliko prakltiką klinikoje ir liko dirbti veterinarijos gydytoja – laboratoriniam darbui.