Gerda Baguškaitė

Gerda Baguškaitė

2015 metais įstojo į Vilniaus kolegiją, Agrotechnologų fakultetą ir 2018 metais įgijo veterinarinės medicinos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir veterinarinės felčerės profesiją.

Nuo 2019 metų klinikoje dirba veterinarijos gydytojo asistente.