Greta Liaukevičiūtė

Greta Liaukevičiūtė

2013 metais įstojo į Lietuvos sveikatos mokslų universitetą Veterinatijos akademiją ir 2019 metais įgijo veterinarijos gydytojo magistro laipsnį.

Studijų metu teorines bei praktines žinias gilino UAB „Veterinarinės medicinos centre“.

Nuo 2019 metų dirba UAB „Siaurio Šnauceris“ veterinarijos gydytojo asistente.

Nuo 2020 m. dirba veterinarijos gydytoja.

Teorines bei praktikines žinias nuolat gilina Lietuvos oranizuojamuose profesinės kvalifikacijos kėlimo seminaruose ir konferencijuose.