Vijoleta Bogužinskaitė

Vijoleta Bogužinskaitė

2016 m. įstojo į Vilniaus kolegiją, Agrotechnologijų fakultetą ir 2019 m. įgijo veterinarinės medicinos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir veterinarijos felčerės profesiją.